கல்பவ்ரிக்ஷா உதவி அழைப்பு மையம்

Agri expert on Phone

தொலைபேசிகல்பவ்ரிக்ஷா, கல்பவ்ரிக்ஷா கால் கேர் சென்டர் மூலம் விவசாயிகளுக்கு விரிவான ஆதரவை வழங்குகிறது, இது கட்டணமில்லா எண்: 1800-266-4646 இல் கிடைக்கிறது. இந்த சேவைகள் ஞாயிறு உட்பட அனைத்து நாட்களிலும் கிடைக்கும். பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளின் நலனுக்காக IVR சேவைகள் நான்கு உள்ளூர் மொழிகளில் வழங்கப்படுகின்றன.

• தமிழ்
• மலையாளம்,
• கன்னடம்
• தெலுங்கு

கல்பவ்ரிக்ஷா கால் கேர் சென்டர்களில் உள்ள எங்கள் நிபுணர்கள் விவசாயம் தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறார்கள். இதுவரை 70,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இந்த IVR சேவைகளின் பலன்களைப் பெற்றுள்ளனர். IVR சேவைகள் மூலம் விவசாயிகள் இப்போது குறிப்பிட்ட பண்ணை தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் பண்ணையை பார்வையிட நிபுணர் வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

எங்கள் முகவர்களால் வழங்கப்படும் IVR சேவைகள் விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றன, ஏனெனில் அவர் சிக்கல்களைத் தீர்க்க நிபுணர் வருகைக்காக காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. விவசாயத்தில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடி தீர்வுகளைப் பெறுவதற்கு இந்த தொலைபேசி சேவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.