உற்பத்தித்திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம்

Productivity Improvement Programme

எங்களின் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம், விவசாயிகளின் விளைச்சலை மேம்படுத்த உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இதனால் அவர்களின் வருவாயைக் கூட்டி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துகிறது. இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளை எங்கள் வேளாண் வல்லுநர்கள் மாதம் ஒருமுறை பார்வையிடுவார்கள்.

வேளாண் துறையில் தொழில்நுட்ப வல்லுனர்களான வேளாண் வல்லுநர்கள் பின்வரும் அம்சங்களில் வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறார்கள்:

• பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை
• ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
• நீர் மேலாண்மை

பாராசூட் கல்பவ்ரிக்ஷா அறக்கட்டளையில், 100-க்கும் மேற்பட்ட வேளாண் வல்லுநர்கள் விவசாயிகளுக்கு அறிவியல் பூர்வமான விவசாய முறைகளில், பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பயிர் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பது போன்றவற்றின் மூலம் அவர்களுக்கு ஆதரவாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.